Cuộc khảo sát hồi tháng 1 cho thấy một sự khác biệt rõ ràng trong kế hoạch nghỉ hưu của 3 nhóm lao động ở Mỹ, da đen, gốc Tây Ban Nha và da trắng. Trong đó, cả 3 nhóm lao động này đều có nhu cầu nghỉ hưu sớm với khoảng 53% người Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha đã nghỉ hưu sớm hơn dự định, so với chỉ 46% của người da trắng. 

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Quyền lợi Người lao động, lý do hàng đầu khiến một người Mỹ da trắng nghỉ hưu sớm là bởi họ đủ khả năng tài chính để không phải tiếp tục đi làm. Ngoài ra, khoảng 32% là do vấn đề sức khỏe.

Trong khi đó, lý do để nghỉ sớm lại rất khác đối với người da đen, khi 40% là bởi vấn đề về sức khỏe và chỉ 28% là bởi điều kiện tài chính cho phép. Đối với người Mỹ gốc Tây Ban Nha, tỷ lệ cho 2 lý do trên là bằng nhau với khoảng 40%.

Có sự khác biệt rất lớn trong kế hoạch nghỉ hưu của người da đen và da trắng tại Mỹ

Ngoài ra, theo khảo sát thì hơn một nửa số hộ gia đình người Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha với mức thu nhập hàng năm ít nhất 75.000 USD cho biết nợ là vấn đề lớn. Đối với người Mỹ da trắng trong cùng nhóm thu nhập, chỉ có 37% gặp vấn đề về nợ.

Bên cạnh đó, khảo sát cũng cho thấy quan niệm rất khác biệt của 3 nhóm người trong việc giúp đỡ những người xung quanh. Gần một nửa số hộ gia đình người Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha đồng ý rằng việc giúp đỡ bạn bè và gia đình quan trọng hơn là tiết kiệm để nghỉ hưu, nhưng tỷ lệ này giảm xuống còn 33% đối với người Mỹ da trắng.

Các phát hiện khác trong báo cáo:

  • 58% các gia đình da đen với thu nhập dưới 35.000 đô la, có khoản tiết kiệm dưới 1.000 đô la, không bao gồm ngôi nhà hoặc các khoản phúc lợi. Trong khi con số là 38% cho người da trắng.
  • Nhìn chung, 70% muốn có một công việc khác trong thời gian nghỉ hưu. Nhưng chỉ 30% người đã nghỉ hưu thực sự làm việc sau khi đã nghỉ hưu.
  • Đa số người được khảo sát đồng ý rằng: “Chuẩn bị cho việc nghỉ hưu khiến họ cảm thấy căng thẳng.”
Paul Nguyễn
About Author

Paul Nguyễn

I am an economics writer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Nội dung bản quyền của Simply Invest