GÓC NHÌN TỪ NHẬN ĐỊNH:” VIỆT NAM LÀM RẤT TỐT Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU ĐẠI DỊCH, VÀ SẼ ĐẠT THÀNH TÍCH TƯƠNG TỰ VỚI VACCINE!”

GÓC NHÌN TỪ NHẬN ĐỊNH:” VIỆT NAM LÀM RẤT TỐT Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU ĐẠI DỊCH, VÀ SẼ ĐẠT THÀNH TÍCH TƯƠNG TỰ VỚI VACCINE!”

Việc đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn sẽ tăng trưởng trong bối cảnh phức tạp của đại dịch là một trong những nhận định lạc quan của ông Ken Atkinson. Kinh tế Việt Nam vẫn sẽ tăng trưởng khoảng 6% trong năm 2021 là điều có thể nhìn thấy rõ. Vì sao lại vậy? […]

Read More