Trung Quốc đánh thuế bất động sản: Bước đi hướng tới “thịnh vượng chung” hay thiếu thực tế?

Trung Quốc đánh thuế bất động sản: Bước đi hướng tới “thịnh vượng chung” hay thiếu thực tế?

Trung Quốc cuối tuần trước đã mở rộng thí điểm thuế bất động sản, quyết định có thể sẽ đẩy Chủ tịch Tập Cận Bình sâu hơn vào thế đối đầu với các lợi ích sâu sắc  có liên quan đến một nền kinh tế vốn đã được thúc đẩy bởi bất động sản trong […]

Read More