Chiến lược kinh doanh theo Ma Trận BCG là gì? Ở Việt Nam có doanh nghiệp nào học theo?

Chiến lược kinh doanh theo Ma Trận BCG là gì? Ở Việt Nam có doanh nghiệp nào học theo?

Nếu nói về chiến lược kinh doanh, một trong những mô hình nổi tiếng nhất thế giới có lẽ là Ma Trận BCG, được phát triển bởi công ty tư vấn Boston Consulting Group, một trong những công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Mô hình này chuyên được các công ty […]

Read More