Trung Quốc che giấu 385 tỷ USD khoản vay cho các nước khác. Điều gì đang diễn ra?

Trung Quốc che giấu 385 tỷ USD khoản vay cho các nước khác. Điều gì đang diễn ra?

Tác giả: Minh Minh Ngày 29/9, AidData, tổ chức nghiên cứu được đặt tại Đại học William & Mary (Mỹ) nhằm tìm cách hướng tới tài chính phát triển minh bạch hơn, cho biết một khoản nợ lớn tới 385 tỷ USD mà Trung Quốc đang nắm giữ của nhiều quốc gia khác đã được […]

Read More