Gen Z và emoji: Kỳ quặc, sáng tạo nhưng cũng rất gây hiểu nhầm

Gen Z và emoji: Kỳ quặc, sáng tạo nhưng cũng rất gây hiểu nhầm

Một khuôn mặt cười không phải lúc nào cũng là một khuôn mặt cười đúng nghĩa. Đằng sau nụ cười “toe toét”, mở to mắt, lại ẩn chứa những sự phức tạp xuyên thế hệ. Khi emoji mặt cười không chỉ là mặt cười Biểu tượng (emoji) mặt là cười là một biểu tượng cảm […]

Read More