Trung Quốc hạn chế trẻ em chơi điện tử, hết đường cho các “con nghiện game”?

Trung Quốc hạn chế trẻ em chơi điện tử, hết đường cho các “con nghiện game”?

Giới chức Trung Quốc thông báo trẻ em dưới 18 tuổi sẽ bị giới hạn chơi điện tử xuống còn 3 giờ trong tuần. Quyết định này được chính giới Trung Quốc giải thích là điều cần thiết nhằm hạn chế tình trạng “nghiện game” ở trẻ em hiện nay. Quy định mới về chơi […]

Read More