Thiết bị kiểm tra chất lượng không khí: Phụ kiện tựu trường “độc đáo” mùa COVID-19

Thiết bị kiểm tra chất lượng không khí: Phụ kiện tựu trường “độc đáo” mùa COVID-19

Tác giả: Trần Hoàng Long Ở nước ta, nhằm từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine phòng COVID-19, Sở Y tế TPHCM trong tháng 10 đã có tờ trình gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm chủng […]

Read More