Tứ đại gia mì gói Việt Nam- Họ là ai?

Tứ đại gia mì gói Việt Nam- Họ là ai?

Năm nay có thể nói là một năm thắng lợi của các doanh nghiệp sản xuất mì gói, bất chấp dịch COVID-19 ảnh hưởng mạnh đến tình hình sản xuất của các doanh nghiệp tất cả các ngành nói chung. Sức mua lớn của người dân trong thời gian giãn cách xã hội đã giúp […]

Read More