“Cuộc chiến giành thị phần” của Mobile Money với ngân hàng và ví điện tử

“Cuộc chiến giành thị phần” của Mobile Money với ngân hàng và ví điện tử

“Cuộc chiến giành thị phần” của Mobile Money với ngân hàng và ví điện tử Trong khi Mobile Money vẫn ở trong thời gian thử nghiệm thì các dịch vụ, phương tiện thanh toán điện tử những năm gần đây đã có tốc độ tăng trưởng và phủ sóng mạnh mẽ tại Việt Nam. Ngân […]

Read More