Ngân sách có thực sự hết tiền? Mà nếu hết thật thì nhà nước lấy tiền ở đâu ra?

Ngân sách có thực sự hết tiền? Mà nếu hết thật thì nhà nước lấy tiền ở đâu ra?

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc có phát biểu rằng ngân sách đã hết. Điều này làm dấy lên tranh cãi về về việc liệu nguồn tiền Việt Nam đã cạn kiệt. Thực tế, đây đây không phải là ý mà Bộ trưởng Tài chính muốn nói. Hiểu sai tuyên bố này […]

Read More