The Wolf of Wall Street dạy chúng ta bài học về quản trị doanh nghiệp như thế nào?

The Wolf of Wall Street dạy chúng ta bài học về quản trị doanh nghiệp như thế nào?

The Wolf of Wall Street là một bộ phim rất thành công, khi khán giả vô cùng ấn tượng với Jordan Belfort – nhân vật chính của bộ phim. The Wolf of Wall Street khắc họa chân thực về cuộc đời và sự nghiệp của Belfort – người khởi đầu chỉ là một anh nhân viên môi […]

Read More