Review sách Fỉnh fờ lũ ngốc

Review sách Fỉnh fờ lũ ngốc

Hôm nay KTHGĐ sẽ đem đến cho các bạn bài về một cuốn sách đã bóc trần sự thật về những “thủ đoạn” mà các doanh nghiệp sử dụng để “moi” tiền của khách hàng. Đó là quyển Fỉnh fờ lũ ngốc, do Nhã Nam dịch.   Đánh giá: 6,5/10 Các bạn không nhìn lầm […]

Read More