Khốc liệt cuộc chiến giao hàng ở Việt Nam

Khốc liệt cuộc chiến giao hàng ở Việt Nam

Với sự lớn mạnh của thương mại điện tử, tăng trưởng 30% mỗi năm, đạt 13,2 tỷ USD năm 2020, thị trường giao hàng nhanh cũng phát triển mạnh mẽ. Theo khảo sát của VECOM, số lượng bưu phẩm chuyển phát nhanh cũng tăng trưởng 47% trong năm 2020, trong đó số lượng bưu phẩm […]

Read More